MEDYA MERKEZİYAYINLARKORDSA TVSOSYAL MEDYAİLETİŞİMEN 
 
 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

 

‘‘Hayatı Güçlendiriyoruz’’ hedefiyle çıktığımız yolda biz her adımımızla, her yatırımımızla ‘‘sürdürülebilir teknolojiler’’ üretmeye çalışıyoruz.

DEVAMI

Sürdürülebilir Büyüme Sürdürülebilir Büyüme 

Kordsa’da lastik güçlendirme sektörü için yuvarlanma direncini azaltarak yakıt kullanımını azaltan, kompozit sektöründe araçları hafifleterek daha az yakıt ve daha az karbon emisyonu sağlayan, inşaat sektöründe ise daha dayanıklı ve pratik güçlendirme teknolojilerimizle içinde yer aldığımız toplumların yaşamına değer katacak yenilikçi güçlendirme çözümleri sunmaya devam ediyoruz.

Strateji ve Yönetim Strateji ve Yönetim 

Kordsa’da çalışanlarımızın desteğiyle operasyonel süreçlerimizi sürekli iyileştiriyor, küresel kaynaklarımızı dengeli kullanıyor ve tüm paydaşlarımız için sürdürülebilir değer yaratarak büyümeye odaklanıyoruz.

Sosyal Performans Sosyal Performans 

Kordsa’da insan kaynağımızdaki çeşitlilik, insan hakları konusundaki hassasiyetimiz ve çalışan gelişimine verdiğimiz önem güçlü şirket kültürümüzün temelini oluşturuyor. Çalışanlarımıza ve topluma karşı sorumluluklarımızı İş Etiği Kurallarımızı temel alarak gerçekleştiriyoruz.

 

Çevresel Performans Çevresel Performans 

Kordsa’da stratejimizin temelini oluşturan yedi değerimizden biri çevrenin korunmasıdır. Tüm faaliyet ve yatırımlarımızda önceliğimiz, temiz teknolojilere yatırım yaparak ve atık yönetimi sayesinde çevre kirliliğini önlemek, enerji tüketimini ve karbon emisyonlarını azaltmak ve suyu verimli kullanmaktır.

 

ÇEVRESEL 

ABD Doları

1.051.195 Çevresel Yatırımlarımızın Toplamı

ÇEVRE YATIRIMLARI

%51,5 Atık Bertarafı

ÇEVRE YATIRIMLARI

%22,4 Atık Geri Dönüşümü

ÇEVRE YATIRIMLARI

%7,4 Danışmanlık

ÇEVRE YATIRIMLARI

%9,6 Eğitim

ÇEVRE YATIRIMLARI

%9,1 Emisyon Yönetimi
 

Sürdürülebilirlik Raporu

Sürdürülebilirlik Raporu

Kordsa’da 2019 yılı operasyonlarımızın yönetsel, ekonomik, çevresel ve sosyal performans verilerini yansıtan sürdürülebilirlik raporlarımızın altıncısını paydaşlarımıza sunuyoruz. Bu rapor aracılığıyla BM’nin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı benimseyerek belirlediğimiz sürdürülebilirik anlayışımızı ve hedeflerimizi değerlendirme imkanı sunmayı arzu ediyoruz.