KARİYERMEDYA MERKEZİYAYINLARKORDSA TVSOSYAL MEDYAİLETİŞİMEN 
 
 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

 

‘‘Yaşamı Güçlendiriyoruz’’ hedefiyle çıktığımız yolda biz her adımımızla, her yatırımımızla ‘‘sürdürülebilir teknolojiler’’ üretmeye çalışıyoruz.

DEVAMI

Ekonomik Performans Ekonomik Performans 

Lastik güçlendirme teknolojilerindeki bilgi birikimimiz, pazardaki lider konumumuz, Ar-Ge çalışmalarımız ve açık inovasyon yaklaşımımız ile en büyük lastik üreticilerinin stratejik iş ortağıyız. Kompozit teknolojileri ile havacılık ve otomotiv başta olmak üzere spor ve denizcilik gibi çeşitli endüstriler için yenilikçi ve benzersiz ara ürünler ve uygulamalar geliştiriyor, inşaat sektöründe gerek altyapı gerekse üst yapı projelerine yönelik daha dayanıklı ve daha pratik güçlendirme çözümleriyle yaşamın her alanına dokunuyoruz.

Strateji ve Yönetim Strateji ve Yönetim 

Kordsa’da çalışanlarımızın desteğiyle operasyonel süreçlerimizi sürekli iyileştiriyor, küresel kaynaklarımızı dengeli kullanıyor ve tüm paydaşlarımız için sürdürülebilir değer yaratarak büyümeye odaklanıyoruz.

Sosyal Performans Sosyal Performans 

Kordsa’da insan kaynağımızdaki çeşitlilik, insan hakları konusundaki hassasiyetimiz ve çalışan gelişimine verdiğimiz önem güçlü şirket kültürümüzün temel taşlarını oluşturuyor. Faaliyette bulunduğumuz tüm ülkelerin gelenek ve kültürlerine duyarlı davranıyor, çalışanlarımıza ve topluma karşı sorumluluklarımızı İş Etiği Kurallarımızı temel alarak gerçekleştiriyoruz. Beş ülkedeki insan kaynağımızı, küresel stratejimize bağlı uygulamalarımızla yönetiyoruz.

 

Çevresel Performans Çevresel Performans 

Kordsa’da stratejimizin temelini oluşturan yedi değerimizden biri çevrenin korunmasıdır. Tüm faaliyet ve yatırımlarımızda önceliğimiz, temiz teknolojilere yatırım yapmak, atık yönetimi sayesinde çevre kirliliğini önlemek, enerji tüketimini ve emisyonları azaltmak ve suyu verimli kullanmaktır.

 

ÇEVRESEL 

ABD Doları

789.900 Çevresel yatırımlarımızın toplamı

ÇEVRE YATIRIMLARI

%9 Atık Bertarafı

ÇEVRE YATIRIMLARI

%7 Atık Geri Dönüşümü

ÇEVRE YATIRIMLARI

%7 Danışmanlık

ÇEVRE YATIRIMLARI

%76 Eğitim

ÇEVRE YATIRIMLARI

%1 Emisyon Yönetimi
 

Veriler Kordsa Türkiye’ye aittir.

Sürdürülebilirlik Raporu

Sürdürülebilirlik Raporu

Kordsa’nın sürdürülebilir bir şirket olma yolundaki mükemmeliyetçilik yolculuğunda, 2018 yılı ekonomik, çevresel ve sosyal performansımızı yansıtan sürdürülebilirlik raporlarımızın dördüncüsünü paydaşlarımıza sunuyoruz. Bu rapor aracılığıyla paydaşlarımıza, faaliyetlerimiz sonucunda ortaya çıkan etkilerimizi yönetme konusunda attığımız ölçme, izleme ve iyileştirme adımlarımızı değerlendirme imkanı sunmayı arzu ediyoruz.