KARİYERMEDYA MERKEZİYAYINLARKORDSA TVSOSYAL MEDYAİLETİŞİMEN 
 
 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

 

‘‘Yaşamı Güçlendiriyoruz’’ hedefiyle çıktığımız yolda biz her adımımızla, her yatırımımızla ‘‘sürdürülebilir teknolojiler’’ üretmeye çalışıyoruz.

DEVAMI

Ekonomik Performans 

Yeni ürünlerimiz ve deneyimimiz aracılığıyla dünyaya teknoloji ve Türk mühendisliğinin bilgi ve tecrübesini ihraç ediyoruz. Kordsa Naylon 6.6 ve HMLS polyester ürünlerinin dünyadaki lider üreticileri arasındadır. Kordsa’da şirket kültürümüzün önemli bir unsuru olarak Ar-Ge ve inovasyon...

Strateji ve Yönetim 

Kordsa’nın müşterileri, çalışanları, hissedarları, tedarikçileri, iş ortakları, rakipleri, çevre ve toplumla olan ilişkilerini düzenleyen İş Etiği Kuralları, yasal sorumluluklar, dürüstlük, gizlilik ve çıkar çatışması olmak üzere dört ana başlığı kapsar. Kordsa tüm faaliyet ve ilişkilerini...

Sosyal Performans 

Kordsa’da insan kaynağımızdaki çeşitlilik, insan hakları konusundaki hassasiyetimiz ve çalışan gelişimine verdiğimiz önem güçlü şirket kültürümüzün temel taşlarını oluşturuyor. Faaliyette bulunduğumuz tüm ülkelerin gelenek ve kültürlerine duyarlı davranıyor, çalışanlarımıza ve topluma..

 

Çevresel Performans 

Kordsa’da stratejimizin temelini oluşturan yedi değerimizden biri çevrenin korunmasıdır. Tüm faaliyet ve yatırımlarımızda önceliğimiz, temiz teknolojilere yatırım ve atık yönetimi sayesinde çevre kirliliğini önlemek...

 

ÇEVRESEL 

ABD Doları

201,400Çevresel yatırımlarımızın toplamı

ABD Doları

1,21Malzemelerin yeniden kullanımı sonucu tasarrufumuzun toplamı

ÇEVRE YATIRIMLARI

%41 Atık Bertarafı

ÇEVRE YATIRIMLARI

%29 Emisyon Yönetimi

ÇEVRE YATIRIMLARI

%25 Danışmanlık

ÇEVRE YATIRIMLARI

%3 Eğitim

ÇEVRE YATIRIMLARI

%2 Emisyon Yönetimi
 

Sürdürülebilirlik Raporu

Kordsa’nın sürdürülebilir bir şirket olma yolundaki mükemmeliyetçilik yolculuğunda, 2017 yılı ekonomik, çevresel ve sosyal performansımızı yansıtan sürdürülebilirlik raporlarımızın dördüncüsünü paydaşlarımıza sunuyoruz. Bu rapor aracılığıyla paydaşlarımıza, faaliyetlerimiz sonucunda ortaya çıkan etkilerimizi yönetme konusunda attığımız ölçme, izleme ve iyileştirme adımlarımızı değerlendirme imkanı sunmayı arzu ediyoruz.