KraTos Mİkro Sentetİk Fİber Donatıları


KraTos Mikro Sentetik Fiber Donatıları, betonun erken yaş çatlaklarını önleyen rötre donatısı olarak tüm altyapı ve üstyapı projelerinde kullanılmaktadır.

KraTos MİKRO

KraTos Mikro Sentetik Fiber Donatıları; Poliamid 6.6 ham maddesinden EN 14889-2 Sınıf 1 standardında üretilen, taze betonda plastik ve uzun dönemli kuruma rötresi çatlaklarını önlemede polipropilen ve basalt liflere oranla daha başarılı sonuçlar veren sentetik fiber donatıdır.

KraTos Mikro, diğer sentetik liflerden farklı olarak %5 oranına kadar nemi bünyesine alabilme kabiliyetine sahiptir. Taze beton aşamasında liflerde tutulan nem, beton prizini aldıkça betona geri verilerek içten kürleme etkisi gözlemlenir. Böylece, ısı ve rötreye bağlı çatlakların oluşumu minimize edilerek daha yüksek yapısal bütünlük sağlanır.

Kullanım Alanları

KraTos Mikro, hazır beton ve püskürtme beton uygulamalarına ek olarak, kuru şap uygulamaları, iç ve dış cephe sıva uygulamaları, yapı kimyasalları üretimi, tamir harçları ve benzeri teknik harç uygulamaları da dahil olmak üzere bütün çimento esaslı kompozitlerde kullanılır.

Dozaj

Almanya Aachen Üniversitesi’nde gerçekleştirilen akredite testler sonucunda, 600 g/m3 kullanımda %99 oranında rötre çatlaklarını önlediği kanıtlanmıştır.

Paketleme

KraTos Mikro Sentetik Fiber Donatıları suda çözünebilen paketler ile dozajlanabilir veya proje ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan big-bag’ler içerisinde temin edilir.
KraTos Makro Sentetİk Fİber Donatıları


KraTosMakro Sentetik Fiber Donatıları, betonda yapısal çatlakları önler ve betonun taşıma kapasitesini artırır.

KraTos MACRO

KraTos Yapısal Makro Sentetik Fiber Donatıları; yüksek performanslı Polipropilen ham maddesinden EN 14889-2 Sınıf 2 ve ASTM C 1116 standartlarına göre üretilmiştir. KraTos Makro, betonun tüm uygulamalardaki en büyük zaafı olan yüzeysel rötre ve yük altında oluşan yapılsal çatlaklara karşı en etkili çözümü sumaktadır. Beton içerisinde 3 boyutlu omojen dağılan fiber dizaynı ile servis ve tasarım yükleri altında betonun taşıma kapasitesini artırarak etkin çatlak kontrolünü her noktada sağlar.

Yüksek dayanım özelliklerine ek olarak kolay karışım ve hızlı uygulanabilme avantajlarıyla; endüstriyel saha betonlarından şap betonlarına, yüksek özellikli ray altı betonlarından pist ve liman betonlarına, püskürtme betonlarından tünel kaplamalarına ve prekast yapı elemanlarına kadar inşaat sektöründe bir çok uygulama alanlarında kullanılmaktadır.

CE sertifikalı ve Kordsa'nın %100 yerli üretim teknolojisi ile inşaat pazarına subulan KraTos Makro, betonda en yüksek performansı gösterecek şekilde tasarlanmış dizaynı ile beton içerisinde sürdürülebilir maksimum güçlendirme ve güvenlik sağlar.

Dozaj

Optimum KraTos Makro dozajı, proje gereksinimlerine göre değişmektedir. Bu aralık genellikle 2 - 10 kg/m3 aralığındadır.

    KULLANIM ŞEKLİ    
   
KraTos Makro suda çözünen paketlerde transmikser ağzından beton karışımına eklenir. Son paket atıldıktan sonra minimum 7 dakika maksimum 10 dakika transmikser en yüksek devirde karıştırılmalıdır.   Sahada yüksek devirde yapılan transmikser karışımı, KraTos Makro’nun beton içerisinde üç boyutlu homojen dağılımını sağlar..   KraTos Makrı beton santralinde agrega bandına eklenerek pan mikserde beton karışımı sağlanır. Santral ve ardından transmikser karışımı ile beton içerisinde homojen karışım sağlanır.
         
   
KraTos Makro, proje ve saha koşullarına göre mikserli ya da pompalı olarak dökülerek laser screed ya da el ile yüzeye serilir. KraTos Makro sentetik fiber donatıları, pompa ve ekipmanlara zarar vermez.   Beton dökümünü takip eden birkaç saat içerisinde perdah ya da helikopter işlemlerine başlanır. KraTos Makro, uygulamada kusursuz yüzey bitişi sağlar.   KraTos Makro püskürtme betonunun aderansını artırır ve geri sekmeleri minmuma indirerek verimli uygulama sağlar.
İŞÇİLİK+MALİYET+ZAMAN AVANTAJLARI

Projelere uygulama kolaylığı getiren KraTos Makro, her sınıf ve her slump beton ile uyumlu olarak çalışır. Betondaki slump kaybını en aza indirecek şekilde dizayn edilen KraTos Makro beton içerisinde daha hızlı ve homojen dağılır.

KraTos Makro, beton güçlendirme uygulamalarında çelik hasır yerleştirme ve bağlama işçiliğine tamamen ortandan kaldırır. Uygulama çeşitlerine bağlı olarak %40 kadar zaman avantajı ve toplam kullanım maaliyetlerinde ekonomi sağlar. Oluşabilecek işçlik hatalarını önleyerek uygulama kalitesini artırır ve çelik hasır yerleştirmesinden kaynaklanabilecek iş kazalarına önleyerek maksimum uygulama güvenliği sağlar.

KraTos Makro’nun rakiplerine göre kolay pompalanabilir veya püskürtülebilir olması, yüksek kaliteli bir uygulama sağlar ve böylece betona ekstra su verilmesi gibi hatalı yöntemler önlenir. Beton pompası veya püskürtme beton makinesinin ızgarasından kolayca geçişiyle etkin uygulama sağlar. Özel tasarımı ile beton yüzeyinde kalmaz. Yüzey bitirme işlemlerinde harcanan ekstra işçilik bedellerini azaltır ve ekstra zaman avantajı sağlar.

Rakamlarla KraTos Makro

50000
1 kg KraTos Makro'dakİ fİber sayısı
40
Zamandan Tasarruf
%
70
Çelİk Hasırdan Daha Hafİf
%
100
Korozyon rİskİ yok &
Ömürboyu çatlak kontrolü
%
    UYGULAMA ALANLARI    

GÜVENLİ, GÜÇLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR YAPILAR

Yüksek Kalite, Yüksek Durabilite, Güvenlik   Verim Artışı, Kaynak Tasarrufu   Enerji Verimliliği, İklimsel Koruma
• Uzun dönem durabilite sağlar. Korozyona uğramaz.   • Yapı verimliliğini sağlar, projeye maliyet avantajı sunar.   • Daha az işlenebilirlik düşürür, çimento dozajını değiştirmeden uygulanabilir.
• Etkili çatlak kontrolü sağlar.   • %40'a kadar zaman avantajı sağlar.   • Çeliğe göre %40 daha az karbon emülsiyonu salgılar.
• Elektrik iletkenliği yoktur ve elektrik güvenliği sağlar.   • Çelik hasır işçiliğini kaldırır.   • Kolay uygulama, pompalama ve püskürtme avantajı ile enerji tasarrufu sağlar.
• Makina ve ekipmana zarar vermez.   • Çelikten hafif ve daha güvenlidir.    
• Yüksek enerji yutma kapasitesi ile tokluk sağlar.   • Depolama, taşıma ve stok maliyetlerinde %60 daha avantajlıdır.    
Endüstriyel Zeminler

Endüstriyel zeminler; özel koruyucu ya da kaplama ile aşınmanın önüne geçildiği, tasarımının kullanıcı gereksinimlerine göre yapıldığı, imalatında estetik kaygıların da göz önünde bulundurulduğu (yüzey rengi, süpürgeli/süpürgesiz uygulama, kür vb.) zemin betonu sistemidir.
Endüstriyel zeminlerde KraTos Makro kullanımı betona 3 boyutlu dayanım ve etkili çatlak kontrolü sağlar. Çelik hasır uygulamalarında görülen ekstra donatı işçiliği ve pompalı döküm ortadan kalkar. Beton içerisine homojen olarak dağılan KraTos Makro, mikserle rahatlıkla yerleştirilebilir ve her kıvamda rahatlıkla uygulanabilir; projeye direkt ve indirekt maliyet avantajı sağlar.

Şap, Kaplama ve Saha Betonları

Şap betonları, bina kotları dikkate alınarak sınırlı kesitlerde yüksek performans beklenen betonlardır. Beton kalınlığının yetersizliğinden ve betonun erken su kaybetmesinden dolayı şap betonunda kıvrılmalar meydana gelebilir. Bu kıvrılmalar, zamanla çatlamalara yol açar. KraTos Makro'nun 3 boyutlu olarak beton içerisinde dağılımı, kıvrılmaları minimize ederek çatlamaların önüne geçer. Bu şekilde derz kırılmaları ve köşe kırılmaları da önlenmiş olur. Malzemenin kolay işçiliği uygulamaya hız ve ekonomi kazandırır.
Şap betonlarına benzer şekilde, kaplama (topping) betonları da sınırlı kesitlerde yüksek performans beklenen betonlardır. Kaplama betonlarında KraTos Makro kullanımı; darbe dayanımını artırma, yapıya ekstra yük getirmeme, hızlı ve çatlaksız bir uygulama avantajı sağlar.

Beton Yollar

Beton yollar genellikle zemin üzerine yapılan beton plaktan oluşur. Yol kaplaması olarak betonun görevi, trafikten gelen yükleri zeminin deforme olmayacağı bir düzeye indirerek zemine iletmektir. Beton yolların tasarımında; trafik, iklim koşullan, zeminin taşıma gücü, beton plağın mekanik özellikleri, yolun ekonomik hizmet ömrü ve yoldan beklenen hizmet kalitesi gibi proje faktörleri dikkate alınır. Beton yollarda KraTos Makro kullanımı; betona tekrarlı yükler altında yorulma direnci kazandırır, boyuna çatlakları önler, faylanma oluşumunu engeller, kimyasal etkilere karşı direnç göstererek betonun ömrünü uzatır, malzemenin homojen dağılımı donma- çözünme etkisine karşı direnç sağlar.

Liman Yapıları

Liman yapıları; nem, rüzgar ve tuzlu su etkisinin son derece yüksek olduğu yapılardır. Geleneksel donatı yerine KraTos Makro kullanımı, donatı korozyonunu önler, 3 boyutlu fiber güçlendirme ile etkili çatlak kontrolü sağlayarak yapının daha uzun ömürlü olmasını sağlar ve darbe dayanımını artırır. KraTos Makro'lu beton dökümleri geleneksel yöntemlere göre %40 zaman avantajı sağlar; donatı işçiliğini ortadan kaldırdığı için projeye maliyet avantajı sağlar.

Su Yapıları

Su yapıları uzun süre servis vermesi beklenen yapılardır. Geleneksel donatılı beton uygulaması, yer altı ve yer üstü sularının etkisiyle erken dönemde bozunma ve korozyona uğrar. KraTos Makro ile güçlendirilen bu tip betonlar, korozyon etkisine maruz kalmaz ve planlandığı gibi uzun süreli servis verir. İnşaat sırasında etkili ve kolay kullanımı ile projelere hız kazandırır.

Tünel Kaplamaları

Tünel kaplamalarında, zaman ve güvenlik en önemli iki parametredir. KraTos Makro'nun sağladığı süneklik, ani çökmeleri önler ve tüm donatı işçiliğini ortadan kaldırarak projeye hız kazandırır. Yeraltı suyu etkisinde kalan çelik donatılar reaksiyonlar sonucu kesit kaybı meydana getirebildiğinden, korozyona uğramayan donatı sistemi betonun ömrünü uzatır.
Tünellerde yangın dayanımı en önemli güvenlik etmenidir. KraTos Makro sentetik fiberlerinin ısı iletkenliği olmadığı için yangın anında çelik teller veya donatılar gibi betonun ısısını artırmaz. KraTos Makro diğer polipropilen fiberlere göre sahip olduğu yüksek erime sıcaklığı ile yangın sonrası tünel kaplamasının yapısal özelliğini korur.

Püskürtme Beton Kaplamaları

Püskürtme betonun hasır çelik yerine KraTos Makro ile güçlendirilmesi, projeye zemin sınıflarına bağlı olarak %40'lara kadar zaman avantajı sağlar. Tünellerde hasır çelik bağlaması oldukça zor ve iş kazalarına sebep olan bir işçiliktir. Zemin açılmaları homojen olmadığı için hasır çeliğin zemine eşit paspayı ile yerleştirilememesi hem %50'den fazla püskürtme beton kullanımına hem de yanlış uygulamalara sebebiyet verir. KraTos Makro fiberleri ile güçlendirilmiş püskürtme beton uygulaması iş güvenliğini artırır, paslanmaz yapısı yüksek durabilite sağlar, projeye zaman ve maliyet avantajı sağlar.

Ray Altı Betonları

Raylı sistemlerin inşasında KraTos Makro fiber donatı kullanımı, donatı işçiliğini elimine ederek uygulamanın en kolay halini sunar; minimum %30 zaman avantajı sağlar. Raylı sistemlerde ve özellikle ray altı betonlarında en önemli güvenlik etmeni elektrik iletkenliğidir.
İletken olmayan KraTos Makro sentetik fiberleri ile maksimum güvenlik sağlanır. 3 boyutlu dayanım ve dayanıklılık yardımıyla betonun bir arada kalmasını sağlayarak çatlak sonrası yüksek performans gösterir.

Prefabrik Betonlar

Prefabrik betonlarda fiber donatı kullanımı, uygulamaya yüksek durabilite sağlar. Çelik hasıra göre kolay uygulanabilir olması, zaman ve işçilik avantajı sağlar. Korozyona uğramayan özellikte olması ise yapıyı zemin suları gibi olumsuz dış etkenlerden uzun süre korur.

 • "......."

by

MEDYA
İLETİŞİM

Ara

Sanayi Mahallesi Teknopark Bulvarı No:1/1B 34906
          Pendik / İSTANBUL , TÜRKİYE

construction@kordsa.com

+0 216 300 10 00

+0 262 316 70 70

Mesaj

  İşbu form ile bilgilenmem kapsamında paylaşmakta olduğum kişisel verilerimin Bilgilendirme Formu'ndaki amaçlarla ilgili mevzuat kapsamında işlenmesine, depolanmasına, Kordsa ve ilgilileriyle paylaşılmasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aydınlatılmış olarak, açık şekilde muvafakat ederim.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

×
Kordsa olarak, gerek web sitemizi kullanırken, gerek ilgili başvuru formlarını doldurarak, gerekse diğer iletişim yollarıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin, T.C. Anayasası, ülkemizin taraf olduğu ilgili uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermekteyiz. Anılan mevzuat ve bu mevzuatta belirtilen bir takım tanımlar hakkında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak istiyoruz.

Şirketimiz ile müşteri, tedarikçi, ziyaretçi, yatırımcı, çalışan ve sair ilişkiler çerçevesinde paylaştığınız kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun şekilde, hukuk ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, tamamen veya kısmen işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir; başta Kordsa olmak üzere, iş ortakları, iştirakleri, danışmanları, Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş., tedarikçileri, alt yüklenicileri, ifa yardımcıları, ilgili denetleyici kurumlar, resmi kurumlar olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, yurtiçi-yurtdışındaki ilgili üçüncü kişilere aktarılabilir; buralarda depolanabilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir. Veri işleyen sıfatı ile şirketimizce tarafınıza bilgilendirme ve tanıtım e-postaları atabilir, tanıtıcı materyaller gönderebilir, telefon araması yapılabilir yahut bu hizmet üçüncü kişilerden alınmak suretiyle ifa edilebilir.

Veri sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz, web sitemizi ihtiyaçlarınızı anlamak, isteklerinize daha hızlı cevap verebilmek ve müşterilerimiz ve yatırımcılarımızla olan iletişimimizi geliştirerek daha iyi hizmet vermek, sizleri ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirebilmek, ürün ve hizmetlerimiz hakkında görüşlerinizi alabilmek, istekleriniz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek ve bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi ilgili kanun ve mevzuatların öngördüğü şekilde yapabilmek ya da ilgili mevzuat kapsamında öngörülen raporlama ve sair yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek gibi amaçlar için depolanabilir, işlenebilir. Bu hizmet üçüncü kişilerden alınabilir.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, internet sitesi, sosyal medya hesaplarımız, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir. 6698 sayılı KVKK’nın 11. maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, bu Kanun kapsamında sahip olduğunuz haklar aşağıda belirtilmiştir:
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun'un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. Bu kapsamda olası yazılı taleplerinizi Sanayi Mah. Teknopark Bulvarı No:1/1B PK 34906 Kurtköy / Pendik adresine ıslak imzalı olarak veya veri.sorumlusu@kordsa.com adresli kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz.

INFORMATION ABOUT PROTECTION OF PERSONAL DATA

×
As Kordsa, we place a lot of importance on security of your personal information, which you have given us by either filling out the required application forms or while visiting our web site or by other means within the framework of relevant legislation, notably the Law on Personal Data Protection No. 6698, the Constitution of the Republic of Turkey as well as the international conventions to which our country is a signatory. We would like to enlighten you in the capacity of the Data Protector about the concerned legislation and some definitions mentioned in this legislation.

Your personal data that you share with our company within the framework of customer, supplier, visitor, investor, employee and other relationships may be processed, recorded, stored, preserved in accordance with the Law on Personal Data Protection, as provided for by law and principle of honesty, in relation with purposes of processing completely or partially in a limited, reasonable, accurate and up-to-date manner for specific, clear and legal purposes, may be shared with relevant third parties within and outside of the country including but not limited to Kordsa, business partners, participations, consultants, Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş., suppliers, subcontractors, execution assistants, relevant supervisory institutions and official bodies; may be stored, updated, periodically checked, rearranged and classified here. Our company may send you informative and promotional e-mail and/or sms, send promotional materials or call you in the capacity of data processor or this service may be offered by the third parties.

As the Data Protector, our company may store and process your personal data for purposes such as understanding your needs about our web site, being able to respond to your requests more rapidly, providing better service by improving our communication with our customers and investors, informing you about our products and services, getting your opinions about our products and services, improving our products and services in line with your requests and needs, performing our quality and standard supervisions in accordance with relevant laws and legislations and being able to meet our reporting and other liabilities foreseen by the relevant legislation. This service can be received from the third parties.

Your personal data may be collected on oral, written or electronic media via such channels as oral and written communications made with our company for the above-mentioned purposes and within the above-mentioned scope but not limited to them via such tools as web sites, our social media accounts, various contracts, mobile applications, electronic mail and application forms. Article 11 of the Law on Personal Data Protection entered into force on October 7, 2016 and the rights you have within the scope of this Law are stated below:
 • Learning if personal data has been processed or not,
 • If personal data has been processed, requesting information on that,
 • Learning the processing purpose of personal data and whether it is used in line with the purpose concerned,
 • Knowing the third parties with whom personal data is shared within and outside the country,
 • If personal data has been processed incompletely or incorrectly, requesting its correction,
 • Requesting that personal data be deleted or destroyed within the framework of the conditions mentioned in Article 7 of the Law and, requesting that the performed operations are informed to the third parties to whom the personal data is transferred,
 • Objecting that a result unfavorable for the person him/herself emerges through analysis of the processed data exclusively via automatic systems,
 • Requesting remediation of losses in case of loss incurred due to illegal processing of personal data. In this context, you can send your eventual written requests bearing wet signature to Sanayi Mah. Teknopark Bulvarı No: 1/1B PK 34906 Kurtköy, Pendik or to our registered e-mail address veri.sorumlusu@kordsa.comwith secure electronic signature on it.