SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK > ÇEVRESEL PERFORMANS > ATIK YONETİMİ

ATIK YÖNETİMİ

Atık yönetiminde uygulama ve koordinasyon sorumluğu İSGÇS (İş Sağlığı & Güvenliği, Çevre & Sürdürülebilirlik) Bölümündedir. Atık yönetimi ile ilgili hedefler stratejik hedeflerden başlayarak bireysel hedeflere kadar iner ve Kordsa Performans Değerlendirme Sistemi içinde değerlendirmeye alınır.

İSGÇS Politikamız atıkların kaynağında azaltımı, malzemelerin yeniden kullanımını ya da geri dönüşümü ve çıkan atıkların çevre ve insan sağlığına uygun bertarafına yönelik sürekli hedeflerimizi içeriyor.

Kordsa tesislerinde oluşan atık su dahil tüm atıkların yasal olarak belirlenen şekilde bertarafı, geri kazanımı ve yeniden kullanımı düzenli faaliyetlerimiz arasındadır. Tesislerimizde çıkan atıkların yüzde 100’ünü geri dönüşüm, geri kazanım, gömme, yakma ve ulusal yönetmeliklere uygun olarak uzaklaştırma yöntemleriyle bertaraf ediyoruz.

Kordsa Atık Yönetimi Verileri için tıklayınız.