KraTos Mİkro Sentetİk Fİber Donatı


KraTos Mikro Sentetik Fiber Donatı, betonun erken yaş çatlaklarını önleyen rötre donatısı olarak tüm altyapı ve üstyapı projelerinde kullanılmaktadır.

KraTos MİKRO

KraTosSentetik Fiber Donatı; Poliamid 6.6 hammaddesinden EN 14889-2 Sınıf 1 standardında üretilen,taze betonda rötre çatlaklarını önlemede polipropilen ve bazalt liflere oranla daha başarılı sonuçlar veren sentetik fiber donatıdır.

KraTos Mikro, diğer sentetik liflerden farklı olarak %5 oranına kadar nemi bünyesine alabilme kabiliyetine sahiptir. Taze beton aşamasında nemi tutan lifler, beton prizini aldıkça betona geri verilerek içten kürleme etkisi gözlemlenir. Böylece, ısı ve rötreye bağlı çatlakların oluşumu minimize edilir ve daha yüksek yapısal bütünlük sağlanır.

Kullanım Alanları

KraTos Mikro hazır beton ve püskürtme beton uygulamalarına ek olarak, kuru şap uygulamaları, iç ve dış cephe sıva uygulamaları, tamir harçları ve benzeri teknik harç uygulamaları da dahil olmak üzere bütün çimento esaslı kompozitlerde kullanılır.

Dozaj

Almanya Aachen Üniversitesi’nde gerçekleştirilen akredite testler sonucunda, 600 g/m3 kullanımda %99 oranında rötre çatlaklarını önlediği kanıtlanmıştır.

Paketleme

KraTos Mikro Sentetik Fiber Donatıları suda çözünebilen paketler ile dozajlanabilir veya proje ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan big-bag’ler içerisinde temin edilir.
KraTos Makro Sentetİk Fİber Donatı


KraTosMakro Sentetik Fiber Donatı, betonda yapısal çatlakları önler ve betonun taşıma kapasitesini artırır.

KraTos MACRO

KraTosYapısal Makro Sentetik Fiber Donatı; yüksek dayanımlı Poliamid 6.6 ham maddesinden EN 14889-2 Sınıf 2 ve ASTM C 1116 standartlarına göre üretilmiştir. KraTos, beton içerisinde 3 boyutlu homojen dağılım sağlamak amacıyla optimize edilen fiber dizaynı ile betonun servis ve tasarım yükleri altında taşıma kapasitesini artırarak etkin çatlak kontrolünü her noktada sağlayan bir fiber donatı ürünüdür.

KraTos Makro, betonun tüm uygulamalardaki en büyük zaafı olan çatlaklara karşı en etkili çözümü sunmaktadır. Yüksek dayanım özelliklerine ek olarak, kolay karışım ve uygulanabilme avantajlarıyla liman saha betonlarından şap betonlarına, püskürtme betonlardan tünel kaplamalarına ve prekast elemanlara kadar birçok inşaat alanında kullanılmaktadır.

Dozaj

Optimum KraTos Makro dozajı, proje gereksinimlerine göre değişmektedir. Bu aralık genellikle 2 - 10 kg/m3 aralığındadır.

Homojen karışım ve kolay uygulama için optimum boy,çap oranı ve eşsiz fiber kaplaması ile dizayn edilmiştir. Yüksek performans için optimum elastik modül, çekme mukavemeti ve aderans dayanımı geliştirilmiştir.

Her Tip Proje Uygulamalarına Göre Etkin Paketleme Çözümleri

  • Transmikser ve santral uygulamalarında KraTos Makro fiberleri 1'er kg'lık suda eriyen paketler halinde 320 kg'lık paletlerde tedarik edilir. Paket ölçüleri projelere göre optimize edilebilir.
  • Beton santrali karışımlarında dozaj makinalı uygulamalar için 320 kg'lık big-bag'lerde tedarik edilir.
  • Paketli veya big-bag ile tedarik edilen tüm KraTos Makrolar homojen karışım ve uygulanabilmesi için suda çözünür PVA sarmalları ile tedarik edilir.

    KULLANIM ŞEKLİ    
   
KraTos Makro 1 kg’lık suda çözünen paketlerde beton karışımına eklenir. Tüm paketler betona atıldıktan sonra, minimum 5 dakika transmikserin son hızında karıştırılmalıdır.   KraTos Makro demetleri agrega bandına eklenerek pan mikserde beton karışımı sağlanır. Santral ve ardından transmikser karışımı ile homojen karışım elde edilir.   Santrale big-bag'ler ile tedarik edilen KraTos Makro, dozaj makinası yardımıyla eşit oranlarda karışıma eklenir.
         
   
Son paketten sonra 5 dakikalık yüksek devirli mikser karışımı ile KraTos Makro demetleri açılarak beton içinde homojen dağılım sağlanır.   KraTos Makro beton uygulaması kusursuz yüzey bitirilişi sağlar. Fiberler, pompa ve ekipmanlara zarar vermez.   KraTos Makro püskürtme betonun aderansını artırır ve geri sekmeyi minimuma indirir
İŞÇİLİK+MALİYET+ZAMAN AVANTAJLARI

Projelere uygulama kolaylığı getiren KraTos Makro, her sınıf ve her slump beton ile uyumlu olarak çalışır.
Betondaki slump kaybını en aza indirecek şekilde dizayn edilen KraTos Makro beton içerisinde daha hızlı homojen dağılır.

KraTos Makro, beton güçlendirmesinde hasır çelik yerleştirme ve bağlama işçiliğini tamamen kaldırır. Doğrudan donatılı beton uygulama avantajı ile uygulama çeşitlerine bağlı olarak %40'a kadar zaman avantajı ve toplam kullanım maliyetinde ekonomi sağlar. Oluşabilecek işçilik hatalarını önleyerek uygulama kalitesini artırır ve hasır çelik yerleştirmesinde oluşabilecek iş kazaları önlenerek iş güvenliği sağlanır.

KraTos Makro rakiplerine göre kolay pompalanabilir veya püskürtülebilir olması yüksek kaliteli bir uygulama sağlar ve betona ekstra su verilmesi gibi hatalı davranışlar önlenir. Beton pompası veya püskürtme beton makinasının ızgarasından kolayca geçişi etkin bir uygulama sağlar. Zemin betonlarında istenmeyen ve yüzeye çıkan polipropilen fiberlerden yüksek yoğunluk avantajı ile yüzeyde kalmaması, yüzey bitiriliş işlemlerinde harcanan ekstra işçilik bedellerini azaltır ve ekstra zaman avantajı sağlar.

Rakamlarla KraTos Makro

90000
1 kg KraTos Makro'dakİ fİber sayısı
40
Zamandan Tasarruf
%
70
Çelİk Hasırdan Daha Hafİf
%
100
Korozyon rİskİ yok &
Ömürboyu çatlak kontrolü
%
    UYGULAMA ALANLARI    

GÜVENLİ, GÜÇLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR YAPILAR

Yüksek Kalite, Yüksek Durabilite, Güvenlik   Verim Artışı, Kaynak Tasarrufu   Enerji Verimliliği, İklimsel Koruma
• Uzun dönem durabilite sağlar. Korozyona uğramaz.   • Yapı verimliliğini sağlar, projeye maliyet avantajı sunar.   • Daha az işlenebilirlik düşürür, çimento dozajını değiştirmeden uygulanabilir.
• Etkili çatlak kontrolü sağlar.   • %40'a kadar zaman avantajı sağlar.   • Çeliğe göre %40 daha az karbon emülsiyonu salgılar.
• Elektrik iletkenliği yoktur ve elektrik güvenliği sağlar.   • Çelik hasır işçiliğini kaldırır.   • Kolay uygulama, pompalama ve püskürtme avantajı ile enerji tasarrufu sağlar.
• Makina ve ekipmana zarar vermez.   • Çelikten hafif ve daha güvenlidir.    
• Yüksek enerji yutma kapasitesi ile tokluk sağlar.   • Depolama, taşıma ve stok maliyetlerinde %60 daha avantajlıdır.    
Endüstriyel Zeminler

Endüstriyel zeminler; özel koruyucu ya da kaplama ile aşınmanın önüne geçildiği, tasarımının kullanıcı gereksinimlerine göre yapıldığı, imalatında estetik kaygıların da göz önünde bulundurulduğu (yüzey rengi, süpürgeli/süpürgesiz uygulama, kür vb.) zemin betonu sistemidir.
Endüstriyel zeminlerde KraTos Makro kullanımı betona 3 boyutlu dayanım ve etkili çatlak kontrolü sağlar. Çelik hasır uygulamalarında görülen ekstra donatı işçiliği ve pompalı döküm ortadan kalkar. Beton içerisine homojen olarak dağılan KraTos Makro, mikserle rahatlıkla yerleştirilebilir ve her kıvamda rahatlıkla uygulanabilir; projeye direkt ve indirekt maliyet avantajı sağlar.

Şap, Kaplama ve Saha Betonları

Şap betonları, bina kotları dikkate alınarak sınırlı kesitlerde yüksek performans beklenen betonlardır. Beton kalınlığının yetersizliğinden ve betonun erken su kaybetmesinden dolayı şap betonunda kıvrılmalar meydana gelebilir. Bu kıvrılmalar, zamanla çatlamalara yol açar. KraTos Makro'nun 3 boyutlu olarak beton içerisinde dağılımı, kıvrılmaları minimize ederek çatlamaların önüne geçer. Bu şekilde derz kırılmaları ve köşe kırılmaları da önlenmiş olur. Malzemenin kolay işçiliği uygulamaya hız ve ekonomi kazandırır.
Şap betonlarına benzer şekilde, kaplama (topping) betonları da sınırlı kesitlerde yüksek performans beklenen betonlardır. Kaplama betonlarında KraTos Makro kullanımı; darbe dayanımını artırma, yapıya ekstra yük getirmeme, hızlı ve çatlaksız bir uygulama avantajı sağlar.

Beton Yollar

Beton yollar genellikle zemin üzerine yapılan beton plaktan oluşur. Yol kaplaması olarak betonun görevi, trafikten gelen yükleri zeminin deforme olmayacağı bir düzeye indirerek zemine iletmektir. Beton yolların tasarımında; trafik, iklim koşullan, zeminin taşıma gücü, beton plağın mekanik özellikleri, yolun ekonomik hizmet ömrü ve yoldan beklenen hizmet kalitesi gibi proje faktörleri dikkate alınır. Beton yollarda KraTos Makro kullanımı; betona tekrarlı yükler altında yorulma direnci kazandırır, boyuna çatlakları önler, faylanma oluşumunu engeller, kimyasal etkilere karşı direnç göstererek betonun ömrünü uzatır, malzemenin homojen dağılımı donma- çözünme etkisine karşı direnç sağlar.

Liman Yapıları

Liman yapıları; nem, rüzgar ve tuzlu su etkisinin son derece yüksek olduğu yapılardır. Geleneksel donatı yerine KraTos Makro kullanımı, donatı korozyonunu önler, 3 boyutlu fiber güçlendirme ile etkili çatlak kontrolü sağlayarak yapının daha uzun ömürlü olmasını sağlar ve darbe dayanımını artırır. KraTos Makro'lu beton dökümleri geleneksel yöntemlere göre %40 zaman avantajı sağlar; donatı işçiliğini ortadan kaldırdığı için projeye maliyet avantajı sağlar.

Su Yapıları

Su yapıları uzun süre servis vermesi beklenen yapılardır. Geleneksel donatılı beton uygulaması, yer altı ve yer üstü sularının etkisiyle erken dönemde bozunma ve korozyona uğrar. KraTos Makro ile güçlendirilen bu tip betonlar, korozyon etkisine maruz kalmaz ve planlandığı gibi uzun süreli servis verir. İnşaat sırasında etkili ve kolay kullanımı ile projelere hız kazandırır.

Tünel Kaplamaları

Tünel kaplamalarında, zaman ve güvenlik en önemli iki parametredir. KraTos Makro'nun sağladığı süneklik, ani çökmeleri önler ve tüm donatı işçiliğini ortadan kaldırarak projeye hız kazandırır. Yeraltı suyu etkisinde kalan çelik donatılar reaksiyonlar sonucu kesit kaybı meydana getirebildiğinden, korozyona uğramayan donatı sistemi betonun ömrünü uzatır.
Tünellerde yangın dayanımı en önemli güvenlik etmenidir. KraTos Makro sentetik fiberlerinin ısı iletkenliği olmadığı için yangın anında çelik teller veya donatılar gibi betonun ısısını artırmaz. KraTos Makro diğer polipropilen fiberlere göre sahip olduğu yüksek erime sıcaklığı ile yangın sonrası tünel kaplamasının yapısal özelliğini korur.

Püskürtme Beton Kaplamaları

Püskürtme betonun hasır çelik yerine KraTos Makro ile güçlendirilmesi, projeye zemin sınıflarına bağlı olarak %40'lara kadar zaman avantajı sağlar. Tünellerde hasır çelik bağlaması oldukça zor ve iş kazalarına sebep olan bir işçiliktir. Zemin açılmaları homojen olmadığı için hasır çeliğin zemine eşit paspayı ile yerleştirilememesi hem %50'den fazla püskürtme beton kullanımına hem de yanlış uygulamalara sebebiyet verir. KraTos Makro fiberleri ile güçlendirilmiş püskürtme beton uygulaması iş güvenliğini artırır, paslanmaz yapısı yüksek durabilite sağlar, projeye zaman ve maliyet avantajı sağlar.

Ray Altı Betonları

Raylı sistemlerin inşasında KraTos Makro fiber donatı kullanımı, donatı işçiliğini elimine ederek uygulamanın en kolay halini sunar; minimum %30 zaman avantajı sağlar. Raylı sistemlerde ve özellikle ray altı betonlarında en önemli güvenlik etmeni elektrik iletkenliğidir.
İletken olmayan KraTos Makro sentetik fiberleri ile maksimum güvenlik sağlanır. 3 boyutlu dayanım ve dayanıklılık yardımıyla betonun bir arada kalmasını sağlayarak çatlak sonrası yüksek performans gösterir.

Prefabrik Betonlar

Prefabrik betonlarda fiber donatı kullanımı, uygulamaya yüksek durabilite sağlar. Çelik hasıra göre kolay uygulanabilir olması, zaman ve işçilik avantajı sağlar. Korozyona uğramayan özellikte olması ise yapıyı zemin suları gibi olumsuz dış etkenlerden uzun süre korur.

  • "......."

by

MEDYA
İLETİŞİM

Ara

Sanayi Mahallesi Teknopark Bulvarı No:1/1B 34906
          Pendik / İSTANBUL , TÜRKİYE

construction@kordsa.com

+0 216 300 10 00

+0 262 316 70 70

Mesaj