ENDÜSTRİLER > KOMPOZİT TEKNOLOJİLERİ

Daha fazla bilgi için lütfen Kompozit Teknolojileri mikrositesini ziyaret edin.

Ürün Dokümanı

Kordsa, kompozit güçlendirme malzemeleri alanında havacılık ve otomotiv başta olmak üzere spor malzemeleri, rüzgar türbini ve denizcilik gibi farklı sektörler için yenilikçi ve özgün ara ürün ve uygulamalar geliştirmektedir.

Havacılık, otomotiv, spor malzemeleri ve medikal sektörleri için termoset prepregler üreten Kordsa, kendi bezlerini dokumanın kazandırdığı güçle daha geniş bir ürün gamına ve daha esnek bir üretim kabiliyetine sahiptir.

Çözüm ortağı bakış açısıyla prepreg, bez ve reçine geliştirme çalışmalarının yanında müşteri gereksinimlerine bağlı tasarım, analiz, malzeme kütüphanesi, prototip üretim desteği gibi konularda da hizmet vermektedir. Tek çözüm ortağı olarak ihtiyaca özel maliyet odaklı kompozit ara ürün geliştirme çalışmalarını yürütmektedir.

Son teknoloji ekipmanları, yetkin personeli ve 40 yıllık dokuma ve kaplama teknolojileri tecrübesi ile kompozit sektörü taleplerini hızlı ve kaliteli bir şekilde sağlamaktadır.

Teknoloji liderliği...

Bu alanda Dünya'nın sayılı geliştirme merkezlerinden biri olan "Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi"nde sanayi ve üniversite tek çatı altında birleştirilmektedir. Kordsa ve Sabancı Üniversitesi'nin bir arada olacağı bu merkezde temel araştırma, uygulamalı araştırma, teknoloji geliştirme, ürün geliştirme, girişimcilik, üretim süreçlerinin tümü tek bir çatı altında gerçekleştirilecektir. Bu sürecin tüm ilgili aktörleri olan araştırmacılar, tasarımcılar, mühendisler, üretim süreci sorumluluları ve çalışanları, doktora öğrencileri, doktora sonrası araştırmacılar, öğretim üyeleri, kuluçka firma girişimcileri aynı ekosistemde bulunacaklardır.

Bu sayede müşteri gereksinimlerine göre temel araştırmadan başlayıp prototip üretimi ile devam eden ve seri üretim ile sona eren araştırma geliştirme döngüsünün tüm basamaklarında paydaşlarına hizmet vermeyi hedeflemektedir.